Přijímací řízení do Mateřské školy, Brno, Chodská 15 pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení proběhne elektronickým zápisem řízeným Magistrátem města Brna v měsíci květnu na https://zapisdoms.brno.cz/.

Přihlášky se vydávají od 1. 4. do 30. 4. na stejné adrese – https://zapisdoms.brno.cz/

Sběr řádně vyplněných a od lékaře potvrzených přihlášek proběhne v MŠ ve dnech

  • 3. 5. 2023 od 10.00 do 11.00 hod.
  • 4. 5. 2023 od 10.00 do 11.00 hod.

Prosíme rodiče, aby z důvodu zjednodušení doložení, kontroly a zpracování potřebných dokumentů upřednostnili osobní podání přihlášky v těchto termínech.

Způsoby podání přihlášky

  • Osobně v MŠ v uvedených dnech a časech
  • Doporučenou poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Do datové schránky MŠ, ID: rm76fxx

Doklady k zápisu

  • Rodný list dítěte k nahlédnutí
  • Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (potvrzení přihlášky lékařem)
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí.

V případě přihlášení dítěte jiné národnosti je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklady o přechodném pobytu dítěte, ze kterých vyplývá, která MŠ je pro dítě spádová.

Neúplná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z příjímacího řízení.

Spádový obvod naší MŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *