Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena denně od 6:30 do 16:30 hodin.

Jak vyplývá ze samotného názvu školy, je hlavním cílem, který se dotýká všech našich činností, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Kromě rozvíjení osobnosti dítěte, jeho pohybové a rozumové aktivity, estetického vnímání a rozvoje pracovníchhudebních a výtvarných dovedností, které jsou základem činnosti každé ze tříd, nabízí naše škola níže uvedené aktivity.

V současné době školu navštěvuje 80 dětí. Ty jsou rozděleny do tří, věkově smíšených tříd:

  • Kočičky
  • Zajíčci
  • Pejsci
Ředitelka MŠ:Mgr. Jana Höklová
Učitelky: 
Třída KočičkyMgr. Jana Höklová
Riana Šebíková
Třída ZajíčciRenata Glaser
Renata Šimečková (zástup)
Třída PejsciSimona Dosoudilová
Bc. Kristýna Hadrbolcová
Provozní pracovnice:Iveta Štoudková
Iveta Tvrdíková
Vedoucí stravováníVladimíra Roháčová
Paní kuchařkyIvana Vintrlíková
Mária Silnicová

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle vyhlášky č.14/2005 Sb.§6 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok (od 1.9.2020 do 31.8.2021):

  • 470,- Kč/měsíčně
  • předškolní děti školné neplatí

Stravování

Součástí budovy mateřské školy je školní kuchyně s bohatým zázemím, která přispívá k plnění úkolů spojených se zaměřením školy na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Svým vybavením, které je průběžně doplňováno dle finančních možností školy, splňuje přísná kritéria hygienických požadavků na stravovací služby, jak je v současné době požadují předpisy EU.

Strava, kterou připravuje kolektiv zkušených kuchařek, je velmi chutná a je připravována v souladu se zásadami zdravé výživy. /spotřební koš potravin je několikrát do roka vyhodnocován ve spolupráci s KHS Brno/

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Děti do jídla nuceny nejsou, ale požadujeme, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se správným stravovacím návykům.

Stravné:

Celodenní stravovaní (dvě svačiny + oběd) 50,- Kč
U dětí s odkladem školní docházky 55,- Kč

Úřední den vedoucí stravování p. Roháčové středa 9:00 – 16:30

Přihlašování/odhlašování stravného do 30.9.2023
– SMS zprávou na tel. číslo 601 090 223 ve tvaru: Jméno dítěte, třída, datum odhlášen/přihlášen

– písemně do sešitu u vchodu MŠ

Přihlašování/odhlašování stravného od 1.10.2023

pouze elektronicky na stránkách či v aplikaci www.strava.cz

Přihlašování: den předem do 11 hodin
Odhlašování: pondělí – nejpozději do 8 hod na pondělí
ostatní dny – den předem do 11 hod

První den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 11:15 do 11:30.

Organizace dne:

Režim dne vychází z Rámcově vzdělávacího programu předškolní výchovy, charakteristiky naší školy a věkových a vývojových zvláštností. Režim je orientační a je možné jej měnit podle momentální situace na jednotlivých třídách.

Provozní doba MŠ je od 6:30 hod do 16:30 hod

6:30 – 9:45Příchod dětí do mateřské školy
Hry, spontánní činnosti dětí, individuální činnosti, didaktické činnosti
9:45 – 12:00Příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
12:00 – 12:30Oběd
12:30 – 12:45Odchod domů dětí po obědě
Příprava na odpočinek
12:45 – 14:15Odpolední odpočinek
14:15 – 14:45Odpolední svačina
14:45 – 16:30Spontánní hry dětí, zájmové aktivity
Odchod dětí domů
16:30Uzamčení budovy MŠ

Mimoškolní aktivity:

  • Keramika
  • Sportovní kroužek
  • Dramaťáček
  • Předplavecká výuka

Několikrát ročně zajišťujeme pro děti divadelní a hudební představení, která jsou mezi dětmi velmi oblíbená a vždy se na ně velmi těší. Rovněž velké oblibě se mezi dětmi těší výlety, ať již polodenní nebo celodenní, které plánujeme operativně s ohledem na předpověď počasí.

V měsíci únoru pořádáme pravidelně karneval a v měsíci červnu probíhá v naší škole slavnostní rozloučení s předškoláky, jehož součástí je krátký kulturní program na školní zahradě. Pravidelně pořádáme pro předškoláky v měsíci červnu pyžamovou diskotéku spojenou s nočním přespáním v mateřské škole.
Kromě uvedených akcí se zúčastňujeme i dalších, dle aktuální nabídky kulturních nebo sportovních zařízení, která se pořádáním akcí pro předškolní děti zabývají.