Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena denně od 6:30 do 16:30 hodin.

Jak vyplývá ze samotného názvu školy, je hlavním cílem, který se dotýká všech našich činností, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Kromě rozvíjení osobnosti dítěte, jeho pohybové a rozumové aktivity, estetického vnímání a rozvoje pracovníchhudebních a výtvarných dovedností, které jsou základem činnosti každé ze tříd, nabízí naše škola níže uvedené aktivity.

V současné době školu navštěvuje 80 dětí. Ty jsou rozděleny do tří, věkově smíšených tříd:

  • Kočičky
  • Zajíčci
  • Pejsci
Ředitelka MŠ:Mgr. Jana Höklová
Učitelky: 
Třída KočičkyMgr. Jana Höklová
Riana Šebíková
Třída ZajíčciRenata Glaser
BcA. Matěj Mužík
Třída PejsciSimona Dosoudilová
Bc. Kristýna Hadrbolcová
Provozní pracovnice:Iveta Štoudková
Iveta Tvrdíková
Vedoucí stravováníBc. Kristýna Hadrbolcová
Paní kuchařkyIvana Vintrlíková
Hana Kieselová

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle vyhlášky č.14/2005 Sb.§6 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok (od 1.9.2020 do 31.8.2021):

  • 470,- Kč/měsíčně
  • předškolní děti školné neplatí

Stravování

Součástí budovy mateřské školy je školní kuchyně s bohatým zázemím, která přispívá k plnění úkolů spojených se zaměřením školy na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Svým vybavením, které je průběžně doplňováno dle finančních možností školy, splňuje přísná kritéria hygienických požadavků na stravovací služby, jak je v současné době požadují předpisy EU.

Strava, kterou připravuje kolektiv zkušených kuchařek, je velmi chutná a je připravována v souladu se zásadami zdravé výživy. /spotřební koš potravin je několikrát do roka vyhodnocován ve spolupráci s KHS Brno/

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Děti do jídla nuceny nejsou, ale požadujeme, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se správným stravovacím návykům.

Stravné:

Celodenní stravovaní (dvě svačiny + oběd) 50,- Kč
U dětí s odkladem školní docházky 55,- Kč

Úřední den vedoucí stravování p. Hadrbolcové je středa

Přihlašování/odhlašování stravného od 1.10.2023

pouze elektronicky na stránkách či v aplikaci www.strava.cz

Přihlašování: den předem do 11 hodin
Odhlašování: pondělí – nejpozději do 8 hod na pondělí
ostatní dny – den předem do 11 hod

První den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 11:15 do 11:30.

Organizace dne:

Režim dne vychází z Rámcově vzdělávacího programu předškolní výchovy, charakteristiky naší školy a věkových a vývojových zvláštností. Režim je orientační a je možné jej měnit podle momentální situace na jednotlivých třídách.

Provozní doba MŠ je od 6:30 hod do 16:30 hod

6:30 – 9:45Příchod dětí do mateřské školy
Hry, spontánní činnosti dětí, individuální činnosti, didaktické činnosti
9:45 – 12:00Příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
12:00 – 12:30Oběd
12:30 – 12:45Odchod domů dětí po obědě
Příprava na odpočinek
12:45 – 14:15Odpolední odpočinek
14:15 – 14:45Odpolední svačina
14:45 – 16:30Spontánní hry dětí, zájmové aktivity
Odchod dětí domů
16:30Uzamčení budovy MŠ

Aktivity:

  • Keramika
  • Sportovní kroužek
  • Dramaťáček
  • Předplavecká výuka

O plánování našeho pestrého programu se báječně stará paní učitelka Simonka.

Několikrát ročně nás navštěvují různá divadla – ta, nově a odborně vybírá i náš pan učitel BcA. Matěj. Dále u nás probíhají hudební představení, jezdíme do divadla Radost či Polárka a chodíme do kina Lucerna. Mezi dětmi jsou oblíbené samozřejmě i výlety, ať již polodenní nebo celodenní, které plánujeme operativně s ohledem na předpověď počasí. Již máme rezervovaný termín na 30.5. 2024, kdy jedeme na školní výlet do Moravského Krasu.

K MDD plánujeme společnou akci s rodiči, kdy si na školní zahradě budeme vyrábět vlastní zmrzlinu ve skutečném zmrzlinovém stroji od firmy Carpigiany.

Na podzim pořádáme již tradičně Dýňobraní s lampionovým průvodem, před Vánoci k nám chodí skutečný Mikuláš s čertem a andělem, následně pořádáme charitativní VÁNOČNÍ JARMARK, v únoru v souvislosti s Masopustem máme KARNEVAL, v červnu probíhá v naší škole slavnostní rozloučení s předškoláky, jehož součástí je krátký kulturní program na školní zahradě.

Předškoláky v měsíci červnu čeká pyžamová párty, spojená s nočním přespáváním v mateřské škole.
Kromě uvedených akcí se zúčastňujeme i dalších, dle aktuální nabídky kulturních nebo sportovních zařízení, která se pořádáním akcí pro předškolní děti zabývají.

Letos jsme se zapojili do projektu Erasmus+, který poskytuje možnost propojení s jinými mateřskými školami v Evropě, dále do projektu V pyžámku – společná práce na pohádce, kterou pošleme do soutěže, a také samozřejmě spolupracujeme s Tondou Obalem, který nás učí jak správně TŘÍDIT odpad! U nás nuda nehrozí 😀

A naše sny a plány do budoucna?

Z naší rozlehlé zahrady udělat skutečný ráj pro smysluplné hraní dětí, který potěší i oko každého kolemjdoucího. Vítáme každého, kdo bude mít zájem a chuť náš plán jakkoliv podpořit!