Naše škola je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, s certifikátem

„ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ V ČR“, udělovaným Státním zdravotním ústavem.

Zásady programu Škola podporující zdraví v MŠ

  1. učitelka podporující zdraví,
  2. věkově smíšené třídy,
  3. rytmický řád života a dne,
  4. tělesná pohoda a volný pohyb,
  5. správná