Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.

Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č.  472/2011 Sb.  lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podali nejpozději do 30.5.2013. 

V průběhu měsíců červenec a srpen 2013 se uskuteční rekonstrukce budovy a zahrady MŠ, Brno, Chodská 15, takže tato škola nebude v provozu. Prázdninový provoz nezajišťují dvě  mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno,Vackova 70), které nemají školní kuchyni (nemají stravování). V průběhu prázdnin tak bude  otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnový týden budou školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.

 

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto:  

1.7.-12.7.2013                    Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

15.7.-26.7.2013                  Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21

29.7.-9.8.2013                    Mateřská škola, Brno, Chodská 5

12.8.-23.8.2013                  Mateřská škola, Brno, Bulharská 62

26.8.-30.8.2013                  MŠ uzavřeny – příprava na zahájení šk. roku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *