Od pondělí 12.04.2021 mohou MŠ navštěvovat děti plnící povinné předškolní vzdělávání, dále pak děti, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá.
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů
e) příslušníci ozbrojených sil
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *