Kritéria pro přijímání dětí:

 1. Věk – věková skupina (věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2020)
  • Předškoláci z příslušného školského obvodu
  • Čtyřletí z příslušného školského obvodu
  • Tříletí z příslušného školského obvodu
  • Předškoláci mimo příslušný školský obvod
  • Čtyřletí mimo příslušný školský obvod
  • Tříletí mimo příslušný školský obvod
  • Tříletí (od 1.9. do 31. 12. 2020) z příslušného školského obvodu
  • Tříletí (od 1.9. 2019 do 31. 12. 2020) mimo příslušný školský obvod
  • Dvouletí
 2. Trvalý pobyt – pobyt v městě Brně
  • trvalý pobyt dítěte* na území městské části města Brna, kde se nachází mateřská škola
  • trvalý pobyt dítěte na území města Brna
  • ostatní
  Pozn: Body jsou započteny pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají.
  * v případě cizinců místo pobytu
 1. Docházka – každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu
  • s půldenní délkou pobytu
 2. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji
  navštěvovat i po 1.9. 2020)
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte při-
  hlášku

Jak získat přihlášku:

• Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
• na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období
• na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

Průběh přijímacího řízení

Vydávání přihlášek

probíhá od 1. do 30. dubna 2020. (konkrétní dny a časy v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem)

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování).
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny

Sběr přihlášek

probíhá 4. a 5. května 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.

 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě
 • Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Přijímací řízení

• Od 11. května 2020 očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
• Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
• telefonicky
• prostřednictvím sms
• e-mailem
• doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí


Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na
www.zapisdoms.brno.cz.Dítě před nástupem do školky zvládá tyto dovednosti

 • zná své jméno, ví, kde bydlí
 • orientuje se v rámci své rodiny – zná jednotlivé členy
 • má osvojeny základní znalosti o svém těle
 • pozná si svoje oblečení
 • umí se obléknout a svléknout
 • umí si obout a zout papuče, boty
 • umí si umýt ruce a samostatně použít ručník
 • nepoužívá během dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • umí používat WC
 • umí se vysmrkat, utřít si nos, používat kapesník
 • nepoužívá v MŠ dudlík ani při usínání
 • sedí při jídle u stolu
 • umí pít z hrnečku, jíst sám/a lžící, ev. příborem
 • jí nejen polévku, ale i hlavní jídlo
 • umí ukusovat z 1/2 krajíčku chleba (včetně kůrky)
 • zvládá déletrvající chůzi
 • umí manipulovat s předměty
 • rád/a kreslí, čmárá, pojmenuje svůj výtvor
 • zvládá být chvílí sám/a bez svých blízkých
 • přizpůsobí se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, pobytu v novém prostředí, déletrvající odloučení od blízkých
 • je rád/a s ostatními dětmi
 • umí vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit)
 • ukládá hračky a pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • navazuje mluvní a oční kontakt při komunikaci
 • orientuje se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • reprodukuje krátké písničky a říkanky, popíše obrázek

Všechny výše uvedené dovednosti a znalosti zajistí Vašemu dítěti při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, vytváří základ sebedůvěry – dítě se v MŠ lépe cítí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *