Stravování

Součástí budovy mateřské školy je školní kuchyně s bohatým zázemím, která přispívá k plnění úkolů spojených se zaměřením školy na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Svým vybavením, které je průběžně doplňováno dle finančních možností školy, splňuje přísná kritéria hygienických požadavků na stravovací služby, jak je v současné době požadují předpisy EU.

Strava, kterou připravuje kolektiv zkušených kuchařek a jejich pomocnic, je velmi chutná a je připravována v souladu se zásadami zdravé výživy. /spotřební koš potravin je několikrát do roka vyhodnocován ve spolupráci s KHS Brno/

Ukázky jídelníčku:

jídelníčky...
*pro zvětšení klikněte na obrázek

V každé třídě je umístěn keramický zásobník na pitnou vodu s jednoduchým ovládáním, aby se každé dítě mohlo v případě potřeby během dne kdykoli napít.